English

Français

HorseFys

BEHANDLINGAR

2. Vid problem

 

 

Blir jag tillkallad för att hjälpa ägaren att komma tillrätta med något som inte är som det ska gör jag följande:

 

- Först går jag igenom hästen själv. Detta för att upptäcka eventuella avikelser och bilda mig en egen uppfattning om vad som är och kan orsaka problemen.

 

- Sedan går vi gemensamt igenom vad som upplevs som bekymmer.

 

- Hittar jag då ett veterinärt problem, skriver jag ned detta i en journal som du kan ta med till din veterinär, eller så remitterar jag till en lämplig om så önskas. Om det inte är veterinärt,se vidare nedan.

 

 

 

Vid ett icke veterinärt problem så ger jag dig råd hur du går vidare...

 

Om ni sedan känner att ni vill ha ytterligare hjälp av mig , hör ni av Er och vi behandlar då vidare med tex.akupunktur eller terapeutiskt ultraljud.

 

 

 

MIN TANKE ANG AVVIKELSER ELLER PROBLEM

Fungerar hästen som den ska är det viktigt att vi ser till att ev avvikelse inte blir ett problem längre fram, samtidigt som du skall fortsätta njuta och ha kul med din häst. Det vanligaste jag hittar är muskulära spänningar. En spänd muskel är ett tecken på att hästen aktiverat sitt muskelförsvar,detta kan vara tillfälligt eller långvarigt. Det som är det intressanta

är att komma fram till VARFÖR hästen har en eller flera spända muskler och om vi kan hjälpa den att bli av med spänningarna. Viktigt är också att det är skillnad mellan en spänd muskel och höjd muskeltonus,det senare får hästen vid högre träningsstatus.

 

 

 

 

 

 

Marina Sköld

+46 (0) 701-524900

marina.skold@horsefys.com