English

Français

HORSEFYS

BEHANDLINGAR

3. Samarbete med Veterinärer och kliniker

 

 

Jag har ett mycket gott samarbete med flera veterinärer och kliniker i landet dit jag både remitterar och får rehabhästar

ifrån.

Är det så att vi kommer fram till att din häst behöver ytterligare hjälp av veterinär så hjälper jag dig med detta om du så önskar.

 

Det kan ibland underlätta för dig som hästägaer att få hjälp med vilken veterinär eller klinik som är lämplig för just det problem

din häst har.

 

Marina Sköld

+46 (0) 701-524900

marina.skold@horsefys.com